Serdecznie zapraszamy na 

 organizowaną przez Instytut

 międzynarodową konferencję językoznawczą

LingBaw

Conference website

 

lingbaw_conf

 

czasopismo LingBaW online

 

lingbaw_journ

 

 

 

Międzynarodowa konferencja językoznawcza Linguistics Beyond and Within (LingBaw) organizowana jest dorocznie od roku 2013 przez pracowników IFA KUL (prof. dr hab. Anna Bondaruk, dr hab. Anna Bloch-Rozmej, dr hab. Anna Malicka-Kleparska, prof. KUL, dr. hab. Maria Bloch-Trojnar, dr Wojciech Malec) oraz doktorantów (mgr Karolina Drabikowska, mgr Anna Prażmowska, mgr Marietta Rusinek).

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny - jej tematyka skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego językoznawstwa, w tym językoznawstwa stosowanego, przez co przyciaga uczestników z całego świata, stanowiąc forum wymiany nowatorskich poglądów, zainteresowań i doświadczeń dotyczących języka i zjawisk pokrewnych.

Publikacje pokonferencyjne jak dotąd ukazały się w 3 zbiorczych tomach pt. "Within Language, Beyond Theories" wydanych przez wydawnictwo Cambridge Scholars Publishing; trzy kolejne tomy tematyczne opublikowane zostały w ramach instytutowej serii wydawniczej Studies in Linguistics and Methodology (SLAM). Dodatkowo publikację referatów pokonferencyjnych planuje się w nowym, recenzowanym czasopiśmie online Linguistics Beyond and Within (LingBaw), które ukazuje się od roku 2015.

 

 

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE:

 

Within Language, Beyond Theories (Volume I)
Studies in Theoretical Linguistics
Edited by: Anna Bondaruk, Anna Prażmowska

 

 
 
 
Within Language, Beyond Theories (Volume II)
Studies in Applied Linguistics
Edited by: Anna Bloch-Rozmej, Karolina Drabikowska
 
 
 
Within Language, Beyond Theories (Volume III)
Discourse Analysis, Pragmatics and Corpus-based Studies
Edited by: Wojciech Malec, Marietta Rusinek
 
 
 
 
 

Maria Bloch-Trojnar, Anna Malicka-Kleparska, Karolina Drabikowska (eds.) 2015. Concepts and Structures. Studies in Semantics and Morphology. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

concepts_and_structures 

 

 

Anna Bloch-Rozmej, Anna Bondaruk, Anna Prażmowska (eds.) 2015. Spotlight on Melody and Structure in Syntax and Phonology. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 slam9z

 

 

Wojciech Malec, Marietta Rusinek, Anna Sadowska (eds.) 2015. Challenging Ideas and Innovative Approaches in Applied Linguistics. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

SLAM10

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017, godz. 21:36 - Aleksander Bednarski