Koordynator kierunku

dr Magdalena Chudak

mchudak@kul.pl

 

godziny konsultacji: 

 

Wtorek 14.10 – 14.55, C-939

 Środa 14.10 – 14.55, C-939

 

 

Pełnomocnik Dziekana WNH ds. studiów niestacjonarnych

dr Łukasz Borowiec

lukbor@kul.pl

 

godziny konsultacji: 

 

środa - 8.30 - 10.00 (online)

 

 

 

Rada Programowa Filologii Angielskiej 

dr Magdalena Chudak 

dr Łukasz Borowiec

prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

dr Ewelina Bańka

dr Karolina Hosang

dr Piotr Steinbrich

dr hab. Joanna Teske 

dr Sławomir Zdziebko

 


Sekretariat Filologii Angielskiej KUL

mgr Krzysztof Skórski 

 

Godziny otwarcia:

7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)

gabinet C-942 (Collegium Jana Pawła II)

tel. +48 81 445 39 42

filang@kul.pl

 

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2023, godz. 15:24 - Krzysztof Skórski