Filologia Angielska

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin
tel. +48 81 445 39 42

fax +48 81 445 39 43

filang@kul.pl

Collegium Jana Pawła II, p. C-942

 

UWAGA!

Do odwołania sekretariat Filologii angielskiej pracuje w trybie zdalnym.

Zapraszam do kontaktu mailowego (filang@kul.pl)lub telefonicznego (81 445 39 42).

Informację o trybie pracy pozostałych sekretarzy WNH znajdziecie Państwo tutaj: Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych

 

 

 

UWAGA!!!

SZANOWNI STUDENCI I KANDYDACI NA STUDIA!

 

W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt

z Działem Kształcenia,

a w sprawach przebiegu i programów studiów 

oraz sprawach studenckich

prosimy o kontakt

z Sekretariatem Wydziału Nauk Humanistycznych.

 

 

 

 

 

 

"Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2021, godz. 15:48 - Iwona Saracyn