DLACZEGO ANGIELSKI?

Angielski jest językiem globalnej komunikacji. Posługuje się nim około miliard ludzi na całym świecie. Studia anglistyczne dają możliwość gruntownego poznania języka oraz historii i kultury, z której ten język się wywodzi, a także pozwalają na rozwinięcie zainteresowań i zdobycie przydatnych umiejętności. Najważniejsze z nich to przyswojenie języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prawidłową i swobodną komunikację, wieloaspektowe opanowanie warsztatu tłumacza, zdobycie uprawnień nauczycielskich oraz przygotowanie do prowadzenia badań naukowych z dziedziny szeroko pojętego językoznawstwa i literaturoznawstwa.

 

DLACZEGO KUL?


               


KUL to uczelnia z tradycjami oferująca najwyższy poziom oferty edukacyjnej. Atrakcyjny nowy program Filologii Angielskiej, który uwzględnia zgłaszane potrzeby studentów i jest dopasowany do różnych poziomów studiów licencjackich i magisterskich. Studia odbywają się w trybach:

 

 

           

 


   


 

PRZYJAZNA I DOŚWIADCZONA KADRA 

Kadrę stanowi grono znakomitych młodych wykładowców i dynamicznych pracowników naukowych, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach. Swoje osiągnięcia naukowe prezentują na międzynarodowych konferencjach i w prestiżowych publikacjach. Prężną kadrę uzupełniają zagraniczni wykładowcy, którzy odwiedzają nas z gościnnymi wykładami. Na kierunku Filologia Angielska organizowane są regularne i bardzo popularne międzynarodowe konferencje naukowe, do udziału w których zapraszani są studenci, zarówno jako organizatorzy jak i uczestnicy sesji naukowych na pełnych prawach.

 

DLACZEGO W LUBLINIE? Lublin to miasto wielu uczelni zapewniające bogatą ofertę kulturalną i naukową. Spotykają się tutaj studenci z różnych stron Polski i świata. Jest to okazja do poznania ciekawych osób, nawiązania kontaktów, wymiany poglądów i doświadczeń. Zajęcia na kierunku Filologia Angielska odbywają się w kampusie głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który jest położony w centrum miasta i składa się z trzech budynków. Najstarszy to zabytkowy Gmach Główny, gdzie znajdują się władze uniwersytetu, administracja, siedziby organizacji studenckich, niektóre wydziały oraz przylegający kościół akademicki p.w. Św. Krzyża. Instytut Filologii Angielskiej mieści się na dziewiątym piętrze okazałego budynku Collegium Joannis Pauli II. Niektóre zajęcia odbywają się także w Collegium Norvidianum, które jest nowoczesnym budynkiem łączącym Gmach Główny z Collegium Joannis Pauli II. W pobliżu kampusu głównego znajduje się Biblioteka Uniwersytecka KUL.  

  

 CO PO STUDIACH? 

Absolwenci Filologii Angielskiej KUL charakteryzują się dogłębnym wykształceniem humanistycznym i doskonałą praktyczną znajomością języka angielskiego, która jest wizytówką kierunku. Są przygotowani do pracy w zawodzie anglisty, jako nauczyciel oraz tłumacz, oraz do każdej innej pracy, w której ceni się znajomość języków, samodzielność myślenia, szerokie horyzonty oraz umiejętność i łatwość analizowania wszelkich danych i podejmowania decyzji. Wysoki poziom prac dyplomowych predestynuje absolwentów studiów licencjackich do kontynuowania nauki na studiach II stopnia, a po ich ukończeniu – do dalszej pracy naukowej – do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, na kierunku Językoznawstwo lub Literaturoznawstwo, oferowanych na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL-u we współpracy z m.in. Filologią Angielską.

 

 

 

     

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Autor: Aleksander Bednarski
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020, godz. 20:42 - Magdalena Chudak