Filologia Angielska KUL szczyci się tym, iż oferuje atrakcyjny i nowoczesny program studiów, oraz wysokie standardy nauczania i badań naukowych. Jest to możliwe dzięki młodemu, przyjaznemu dla studentów i prężnie rozwijającemu się środowisku wykładowców i badaczy. Szczególny nacisk kładziony jest na gruntowną znajomość języka angielskiego i jego współczesnych odmian, zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej. Studenci FA KUL sami decydują do jakiego stopnia ich specjalizacja będzie związana z literaturoznawstwem, językoznawstwem, czy kulturoznawstwem, oraz do jakiego stopnia ich program studiów będzie poszerzony o elementy celtyckie czy amerykanistyczne. Absolwenci uzyskują gruntowne przygotowanie metodyczne i mogą zdobyć dodatkowe sprawności zawodowe takie jak translatoryka czy metodyka nauczania języka angielskiego.

 

Filologia Angielska oferuje szeroką gamę przedmiotów oraz dużą dowolność wyboru poszczególnych kursów przez studentów. Często dopiero po zapoznaniu się z możliwościami FA „od wewnątrz” dany student jest w stanie dokonać racjonalnego wyboru własnej ścieżki rozwoju. Dlatego studenci FA KUL są stopniowo wprowadzani w tego typu możliwości już od I roku studiów.

 

   STUDIA STACJONARNE              STUDIA NIESTACJONARNE

   (licencjackie i magisterskie)                 (licencjackie i magisterskie) 

 

AKTUALNE PROGRAMY STUDIÓW!!

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2021, godz. 19:30 - Magdalena Chudak