Filologia Angielskia KUL jest jedną z najstarszych anglistyk w Polsce. Wśród jej Profesorów i absolwentów znajduje się wielu wybitnych specjalistów zarówno w dziedzinie językoznawstwa jak i badań literackich.

 

   Filologia Angielska jest największym kierunkiem Wydziału Nauk Humanistycznych i jednym z najprężniej rozwijających się kierunków KUL. Nasza kadra to zgrany zespół doświadczonych profesorów i doktorów habilitowanych oraz młodych, dynamicznych doktorów i magistrów. Obok zajęć dydaktycznych toczy się bogate życie naukowe i kulturalne: organizowane są liczne konferencje międzynarodowe, sesje i wykłady a także wydarzenia popularyzujące naukę i kulturę krajów angielskojęzycznych oraz celtyckich. Udział w programie Socrates-Erasmus stwarza studentom anglistyki możliwość studiowania na uniwersytetach zagranicznych, min. Bangor University (Wielka Brytania), Universidad de Granada (Hiszpania) czy Göteborg University (Szwecja) (pełna lista uczelni partnerskich tutaj).

 

 

Obecnie kształci się u nas ponad 600 studentów na studiach licencjackich i uzupełniających magisterskich, zarówno w systemie dziennym jak i niestacjonarnym. Anglistyka KUL jest często wybierana jako kierunek wiodący w ramach Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych. Studenci wybierać mogą między specjalizacjami tłumaczeniową, pedagogiczną a medialno-kulturoznawczą, z których każda oferuje szeroką gamę kursów w zakresie językoznawstwa, dydaktyki języka angielskiego, translatoryki, literaturoznawstwa i medioznawstwa.

 

  Studia na Filologii Angielskiej KUL to atrakcyjny program studiów anglistycznych, wzbogacony o elementy celtyckie i amerykanistyczne, połączony z najwyższymi standardami nauczania.

 

 

Rys historyczny

 

 

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 15:16 - Monika Nizioł