PRACOWNICY FILOLOGII ANGIELSKIEJ KUL

 

dr Anna Antonowicz

dr Patrycja Antoszek

dr Ewelina Bańka

dr Artur Bartnik

mgr Izabela Batyra

dr Aleksander Bednarski

dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL

dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL

prof. dr hab. Anna Bondaruk

dr Łukasz Borowiec

dr Dominika Bugno-Narecka

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

dr Magdalena Chudak

prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

mgr Maciej Czerniakowski

dr Karolina Drabikowska

dr Mark Ó Fionnáin

mgr Joanna Grzybowska

dr Wojciech Guz

dr Marietta Izdebska

dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL

dr hab. Konrad Klimkowski

dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL

dr Kinga Lis

dr Robert Looby, prof. KUL

dr hab. Wojciech Malec

prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska

dr hab. Grzegorz Maziarczyk prof. KUL

mgr Joanna Mirek

dr Ewelina Mokrosz

dr Tomasz Niedokos

dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL

dr Anna Prażmowska

dr Kamil Rusiłowicz

dr Anna Sadowska

dr Jolanta Sak-Wernicka

dr Magdalena Sawa
dr Piotr Steinbrich
dr hab. Joanna Teske, prof. KUL 

mgr Małgorzata Tetiurka

mgr Sebastian Wasak 
dr hab. Sławomir Wącior, prof. KUL

dr Jerzy Wójcik

dr Sławomir Zdziebko

 

PROFESOROWIE EMERYTOWANI

prof. dr hab. Bogusław Marek

prof. dr hab. Bogdan Szymanek

 

WAŻNE!

Najbardziej aktualne informacje dot. konsultacji danego pracownika znajdą Państwo sprawdzając jego/jej rozkład zajęć.


 

SEKRETARZ FA KUL

mgr Iwona Saracyn

 

C-942

tel. +48 81 4453942

fax. +48 81 4453943

 


  

BIBLIOTEKA FA KUL

mgr Marta Andrzejewska-Ilków, kustosz

mgr Mariola Kasperek-Krawczyńska, bibliotekarz

C-911

tel. + 48 81 4453912

 

 

 


  

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWY CYWILNO-PRAWNE

Derkacz-Padiasek Tatiana, dr

Kasperek-Krawczyńska Mariola, mgr

Majkowska Karolina, dr

Stępniak Artur, mgr

Van der Veer Frans

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 17:14 - Sławomir Wącior