Maksymilian Kuźmicz wyróżniony grantem Najlepszy z najlepszychStudent Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych Maksymilian Kuźmicz otrzymał grant w ramach programu „Najlepsi z najlepszych 4.0” na realizację projektu "Konstytucyjne wartości w orzeczeniach sądów dotyczących zbrodni handlu ludźmi (art. 189a Kodeksu Karnego) - międzynarodowa popularyzacja".

Tutorem Pana Maksymiliana jest ks. dr hab. Marek Słomka a opiekunem merytorycznym projektu prof. dr hab. Dariusz Dudek.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 14:06 - Leszek Wojtowicz