Marika Sońta, studentka hispanistyki KUL, zdobyła II miejsce w Akademickim Konkursie Retorycznym, zorganizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego, we współpracy z Parlamentem Studentów RP, Fundacją Rozwoju Młodych Liderów i Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Finał konkursu odbył się 16 grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


Serdecznie gratulujemy!