Dr hab. prof. KUL Mariola Łaguna z Instytutu Psychologii KUL została laureatką nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe - wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. Nagroda została przyznana za książkę: Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością.