Michał Nowakowski, student II stopnia filologii polskiej KUL, znalazł się w elitarnym gronie laureatów IX edycji konkursu o Diamentowy grant. Nagrodzony został jego projekt naukowy, przygotowany pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee kierującej Katedrą Literatury Staropolskiej KUL, zatytułowany „Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji”.

W konkursie Diamentowy grant o dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla swoich projektów naukowych mogą ubiegać się wybitnie uzdolnieni studenci, którzy prowadzą zaawansowane badania naukowe i mają już pewne wyniki w tym zakresie. Rangę tego osiągnięcia podnosi fakt, że jest to jeden z zaledwie sześciu nagrodzonych projektów z zakresu literaturoznawstwa, a zdecydowaną większość spośród 69 wyróżnionych w tym roku osób stanowią reprezentanci nauk przyrodniczych i technicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!