Z radością informujemy, że Pan Michał Nowakowski, student II roku filologii polskiej (studia II stopnia) na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, został tegorocznym laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Stypendium jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, ma formę jednorazowej wypłaty, a jego wysokość w tym roku akademickim wynosi 17 tys. zł.

To kolejny sukces Michała Nowakowskiego, w ubiegłym roku znalazł się w elitarnym gronie laureatów IX edycji konkursu Diamentowy grant. Doceniony został jego projekt naukowy, przygotowany pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee, zatytułowany "Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji".

 

Serdecznie gratulujemy!