nagroda_im._Wl._Pietrzaka.jpgKapituła LXV Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, obradująca w dniu 27 kwietnia 2012 r. we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława A. Meringa - przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, w składzie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba - przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, ks. prał. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Ziemowit Gawski, Karol Irmler, Marek Koryciński i Zbigniew Borowik jako sekretarz - przyznała tegoroczną nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka w kategorii naukowej dwutomowej „Encyklopedii Filozofii Polskiej” wydanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu z siedzibą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest to już druga, po nagrodzie Feniks, nagroda dla „Encyklopedii Filozofii Polskiej”.

Nagroda naukowa im. Włodzimierza Pietrzaka została przyznana „Encyklopedii Filozofii Polskiej za ukazanie dorobku filozofii polskiej i świadectwo wkładu Polaków do kultury świata.    

Gratulujemy Autorom, Redakcji i Wydawcy.