Dr Pablo de la Fuente de Pablo z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych (Instytut Historii KUL) otrzymał prestiżową nagrodę hiszpańskiego Ministerstwa Obrony – „Virgen del Carmen”. Wyróżnienie to przyznano za książkę pt. „Tu Regere Imperio Fluctus Hispane Memento. La aportación extranjera a la construcción naval dieciochesca. Una perspectiva comparativa y diacrónica”, opublikowaną w 2019 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Coruña oraz Wydawnictwo KUL.

 

Publikacja poświęcona jest zagranicznym konstruktorom okrętowym pracującym w stoczniach Półwyspu Iberyjskiego oraz problematyce importu materiałów zaopatrzeniowych i surowców dla tamtejszych stoczni w XVIII wieku. Warto dodać, że znaczącą rolę w hiszpańskim budownictwie okrętowym tamtego czasu odgrywał import drewna sosnowego z ziem Rzeczypospolitej używanego do konstrukcji masztów.

 

Nagroda Marynarki Wojennej Hiszpanii „Virgen del Carmen” (patronka hiszpańskich marynarzy) jest przyznawana od 1939 r. Jej głównym celem jest upowszechnianie kultury morskiej, promocja tematyki i zawodów morskich. Przyznawana jest w kilku kategoriach: książki, inne dzieła literackie, malarstwo, fotografia i modelarstwo morskie.

 

Serdecznie gratulujemy!