ks. prof. Henryk Drawnel SDBDzień Nauki Polskiej to okazja do uhonorowania polskich naukowców Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki. W gronie wyróżnionych za znaczące osiągnięcia naukowe znalazł się pracownik Wydziału Teologii KUL, biblista, ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB, prof. KUL.

 

Ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB to jeden z najwybitniejszych znawców rękopisów z Qumran, starożytnych manuskryptów w języku hebrajskim, aramejskim i greckim, pochodzących z okresu od III wieku przed Chr. do I wieku po Chr., zawierających m.in. teksty biblijne i apokryficzne. Wyniki jego badań są publikowane w najważniejszych wydawnictwach naukowych świata.

 

Przed dwoma laty w Oxford Univeristy Press ukazała się monografia „Qumran Cave 4. The Aramaic Books of Enoch: 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212”, zawierająca wydanie krytyczne siedmiu aramejskich manuskryptów apokryficznej Księgi Henocha. Monografia zawiera teksty źródłowe w językach aramejskim, greckim, syryjskim, koptyjskim i łacińskim oraz tłumaczenie i komentarz w języku angielskim. Praca edytorska i egzegetyczna ks. Drawnela umożliwia międzynarodowemu gronu specjalistów prowadzenie dalszych badań nad Księgą Henocha, stanowiącą początek literatury apokaliptycznej starożytnego Izraela.

 

Serdecznie gratulujemy!