Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Wojciecha Murdzka, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej podczas pełnienia funkcji rektora KUL w latach 2016-2020. 

 

Serdecznie gratulujemy!