rachwal_piotr 11 grudnia 2020 r. Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji. I nagrodę w kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii otrzymała monografia pt.  Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900. Autorem publikacji jest dr hab. Piotr Rachwał, pracownik Instytutu Historii KUL, adiunkt w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii.

 

52110_ruch_naturalny_ludnosci_rzymskokatolickiej_w_lubelskiem_w_swietle_rejestracji_metrykalnej_z_lat_1582_1900

Publikacja podejmuje problematykę ruchu naturalnego ludności w Lubelskiem w oparciu o szeroko przeprowadzoną kwerendę źródłową. Autor opisuje problematykę stanu zaludnienia ówczesnych ośrodków parafialnych, sezonowości ruchu naturalnego ludności w oparciu o metryki kościelne. 

 

Nagrody Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawane są za   za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe. Ideą nagrody jest promocja polskich badań z zakresu źródłoznawstwa. 

 

Monografia ukazała się nakładem Wydawnictwa KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!