Praca Pani Anny Momot pt. Wpływ zmiennych warunków aeracyjnych na zawartość form biogennych w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły została uznana za najlepszą pracą magisterską w Polsce w ramach VII edycji ogólnopolskiego konkursu na pracę magisterską i doktorską poświęconą Wiśle.

Została ona napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Stępniewskiej, Kierownik Katedry Biochemii i Chemii Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska KUL.

Strona konkursu