Działamy od 2011 roku. Od początku naszego istnienia, przyjęliśmy za cel by rozwijać wiedzę nt psychoterapii i psychoprofiliaktyki oraz stosować ją w praktyce - organizowaliśmy spotkania z psychoterapeutami, panele dyskusyjne, a także uczestniczyliśmy w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach z zakresu szeroko pojętej pracy z pacjentem.

 

Goście naszych paneli dyskusyjnych

W 2013 roku gośćmi organizowanych przez nas paneli dyskusyjnych byli m.in.:

 

 • dr Dariusz Perszko,psycholog, psychoterapeuta, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach
 • dr Piotr Szczukiewicz, psycholog, psychoterapeuta, Zakład Psychologii Klinicznej UMCS
 • dr Krzysztof Ciepliński,psycholog, psychoterapeuta, KPiPZ KUL, kurator SPKNSP KUL
 • dr Iwona Gryniuk-Toruń, pracownik Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin i adiunkt w Zakładzie Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny UMCS
 • dr Jakub Kołodziej, psychoterapeuta, zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną, grupową oraz psychoterapią par w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym OTS, redaktor ogólnopolskiego kwartalnika „Zbliżenia” - by Monika Mazurek - pisać czy nie pisać?

 

Sami również przeprowadzamy warsztaty, w praktyce wykorzystując nabyte umiejętności. Nasze działania wychodzą również naprzeciw szerszej grupie odbiorców czego przykładem jest zorganizowanie po raz pierwszy obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który miał na celu promocję zdrowia psychicznego wśród ogółu studentów.

 

Projekt planu pracy na rok 2016/2017 Sekcja Psychoterapii

 1. Organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego
 2. Spotkania filmowe dostępne dla szerszej widowni
 3. Spotkania z pracownikami KUL i spotkania z zewnętrznymi specjalistami
  1. warsztaty z profesjonalnymi trenerami
  2. warsztaty - tematyka uzależnień (cykliczne)
 4. Współpraca z ośrodkami zewnętrznymi
 5. Filmy tematyczne i dyskusje
 6. Prezentacje tematyczne i dyskusje
 7. Projekt badawczy
 8. Prowadzenie warsztatów na spotkaniach i zaświadczenie z ich prowadzenia
Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 21:43 - Magdalena Pietnoczko