Michał Nowakowski stypendystą Ministra Edukacji i Nauki

Z radością informujemy, że Pan Michał Nowakowski, student II roku filologii polskiej (studia II stopnia) na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, został tegorocznym laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Stypendium jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, ma formę jednorazowej wypłaty, a jego wysokość w tym roku akademickim wynosi 17 tys. zł.

To kolejny sukces Michała Nowakowskiego, w ubiegłym roku znalazł się w elitarnym gronie laureatów IX edycji konkursu Diamentowy grant. Doceniony został jego projekt naukowy, przygotowany pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee, zatytułowany "Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji".

 

Serdecznie gratulujemy!


Sukces studentki prawa KUL

II miejsce w ogólnopolskim konkursie III National Client Consultation Competition zajęła drużyna, w składzie której znalazła się studentka prawa KUL Hanna Kołtun. Jej opiekunem naukowym był dr Delaine Swenson, prof. KUL. Prowadzony w języku angielskim finał konkursu odbył się 20 lutego 2021 r., a poświęcony był tematyce problematyce praw człowieka.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla dr. hab. Marcina Trzebiatowskiego

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. dr hab. Marcin Trzebiatowski  z Katedry Prawa Handlowego KUL otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla dr. hab. Piotra Chlebowskiego

dsc_3394 Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. dr hab. Piotr Chlebowski z Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Pawła Mąkosy

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 stycznia 2021 r. ks. dr hab. Paweł Mąkosa z Katedry Katechetyki Integralnej otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Ks. dr hab. Marcin Kowalski członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej

Ks. dr hab. Marin KowalskiPapież Franciszek mianował wykładowcę KUL ks. dr. hab. Marcina Kowalskiego członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. To kolejny naukowiec  z naszego uniwersytetu, który będzie zasiadał w tym organie doradczym Kongregacji Nauki Wiary.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Ks. prof. Andrzej Szostek odznaczony Medalem 75-lecia misji Jana Karskiego

Ks. prof. Andrzej Szostek, etyk i wieloletni wykładowca KUL, uczeń ks. prof. Karola Wojtyły, otrzymał Medal 75-lecia misji Jana Karskiego. To wyraz uznania za kontynuację dzieła Jana Pawła II. Jak podaje w uzasadnieniu Towarzystwo Jana Karskiego (z dnia 29 grudnia 2020 r.): "w dzisiejszych trudnych czasach zwątpień w wartości i upadku autorytetów, ksiądz profesor w zrozumiały dla wszystkich sposób kontynuuje dzieło moralne swego Nauczyciela i Mistrza Jana Pawła II, dając nadzieję, że światło dobra i prawdy zawsze wyprowadza z mroku. Mimo wszelkich przeciwności, opresji i nierzadko cierpienia".

Wyróżnienie przyznawane jest osobom żywiącym szacunek dla bohaterstwa kuriera polskiego podziemia, wśród dotychczasowych jego laureatów jest m.in. papież Franciszek.

 

Serdecznie gratulujemy!


Prof. Danuta Opozda wyróżniona przez Rzecznika Praw Dziecka

Dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL otrzymała Honorową Odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Wręczył ją Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 28 grudnia 2020 r.

Prof. Danuta Opozda jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Rodziny KUL. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół pedagogiki rodziny oraz psychopedagogicznych aspektów realizacji funkcji wychowawczej rodziny.

Honorowa Odznaka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka to polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

 

Serdecznie gratulujemy! 


S. prof. Zofia Zdybicka odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Siostra prof. Zofia Zdybicka została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia PolskiWieloletni wykładowca Wydziału Filozofii KUL s. prof. Zofia Zdybicka została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za wybitne zasługi dla rozwoju filozofii oraz kultury chrześcijańskiej. Order w imieniu prezydenta wręczył 17 grudnia 2020 Wojewoda Lubelski Lech Sprawka w obecności Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Praca absolwenta historii KUL z nagrodą

Absolwent historii KUL Michał Adamczyk laureatem konkursu na prace o tematyce dotyczącej historii ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polscem konkursu na Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego 15 grudnia 2020 roku rozstrzygnął konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie o tematyce dotyczącej historii ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Wśród wyróżnionych znalazła się praca magisterska absolwenta historii KUL Michała Adamczyka Myśl społeczno-polityczna Zygmunta Balickiego na łamach „Przeglądu Narodowego”, napisana pod kierunkiem dr. hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!