Profesorowie KUL członkami Rady Doskonałości Naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. W jej składzie znaleźli się pracownicy KUL:  o. prof. dr hab. Wiesław Bar (prawo kanoniczne), ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (teologia), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (literaturoznawstwo), ks. prof. dr hab. Marian Nowak (pedagogika) oraz prof. dr hab. Jacek Wojtysiak(filozofia).

 

Rada Doskonałości Naukowej rozpocznie działalność 1 czerwca. Zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, a jej zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Członkowie Rady zostali wyłonieni w wyniku wyborów, w których wzięło udział ponad 18 000 samodzielnych pracowników naukowych. W jej skład wchodzi po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny naukowej.

 

Serdecznie gratulujemy.

2019-05-24

Wawrzyn Pawła Konrada dla Wydawnictwa KUL

Książka Roku 2018Wydana przez Wydawnictwo KUL „Encyklopedia 100-lecia KUL” otrzymała Nagrodę Specjalną w konkursie „Książka Roku 2018 Lublin-Lubelszczyzna”, w kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne. Jury doceniło szczególne walory poznawcze i edytorskie tego dzieła. Wręczenie „Wawrzynu Pawła Konrada” odbyło się 15 maja 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.

2019-05-16

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika dla Wydziału Nauk Społecznych KUL

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie decyzji  z 29 kwietnia 2019 r. przyznała Wydziałowi Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

2019-05-15

Nominacja profesorska dla dr hab. Anny Malickiej - Kleparskiej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2019 r. Kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego dr hab. Anna Malicka - Kleparska otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-05-14

Justyna Kulikowska laureatką "Żurawia 2019"

Studentka retoryki stosowanej II stopnia oraz absolwentka kulturoznawstwa KUL i Justyna Kulikowska została laureatką "Żurawia 2019" czyli Lubelskiego Wyróżnienia Kulturalnego w kategorii słowo. Młoda poetka została nagrodzona m.in. za tom wierszy „Hejt i inne bangery”.

 

„Żurawie” to przyznawana od 12 lat nagroda dla młodych twórców lub animatorów kultury.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-04-15

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2019 dla KUL

ks. prof. BartnikKapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2019 przyznała nagrody i wyróżnienia za najbardziej wartościowe osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej w ostatnim roku. Z przyjemnością informujemy, że nagrodę FENIKS Główny otrzymał ks. prof. Czesław Bartnik, a FENIKS Diamentowy trafił do rąk ks. prof. Stanisława Wilka. Nagrodzone zostały także publikacje pracowników KUL oraz Wydawnictwa KUL i Towarzystwa Naukowego KUL. Wręczenie nagród miało miejsce 6 kwietnia 2019 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie podczas uroczystej Gali zakończenia XXV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. 

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-04-09 Czytaj dalej...

Czasopisma naukowe KUL ze wsparciem MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism zakwalifikowanych do finansowania w pierwszej edycji programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W konkursie wzięło udział 1025 redakcji czasopism naukowych, w tym 13 z KUL.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym redakcjom!

2019-03-28 Czytaj dalej...

Nagroda Bernarda O’Connor’a dla Katedry Filologii Celtyckiej KUL

irlandia Nagroda Bernarda O’Connor’a została ustanowiona w 2018 roku przez Ambasadę Irlandii jako wyraz uznania dla osób i instytucji, które w sposób znaczący przyczyniają się do wzmocnienia więzów przyjaźni, współpracy i zrozumienia pomiędzy narodem irlandzkim i polskim. Tegoroczna nagroda została przyznana Katedrze Filologii Celtyckiej w 30-lecie jej istnienia za istotny wkład w nauczanie i promowanie języka oraz dziedzictwa kulturowego Irlandii. 

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-03-22 Czytaj dalej...

Stypendium Fulbrighta dla prof. Sławomira Łukasiewicza

Znamy już nazwiska polskich pracowników naukowych, którzy w roku akademickim 2019/20 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta (Fulbright Senior Award). Wśród 21 laureatów stypendium znalazł się dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL dyrektor Instytutu Europeistyki KUL, który otrzymał 6-miesięczne stypendium na prowadzenie badań naukowych.

2019-03-07 Czytaj dalej...

Nominacja profesorska dla dr hab. Marioli Łaguny

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2019 r. Kierownik Katedry Psychologii Ogólnej dr hab. Mariola Łaguna otrzymała tytuł profesora nauk społecznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-02-28