Maksymilian Kuźmicz laureatem grantu "Najlepsi z najlepszych 4.0"

Maksymilian Kuźmicz wyróżniony grantem Najlepszy z najlepszychStudent Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych Maksymilian Kuźmicz otrzymał grant w ramach programu „Najlepsi z najlepszych 4.0” na realizację projektu "Konstytucyjne wartości w orzeczeniach sądów dotyczących zbrodni handlu ludźmi (art. 189a Kodeksu Karnego) - międzynarodowa popularyzacja".

Tutorem Pana Maksymiliana jest ks. dr hab. Marek Słomka a opiekunem merytorycznym projektu prof. dr hab. Dariusz Dudek.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-11-20

Nominacja profesorska dla dr. hab. Pawła Kawalca

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 października 2019 r. dr hab. Paweł Kawalec z Katedry Teorii Poznania otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-11-19

Absolwent KUL najmłodszym biskupem na świecie

Papież Franciszek potwierdził 15 listopada 2019 r. wybór ks. Stepana Susa na biskupa kurii arcybiskupstwa większego kijowsko-halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Zgodnie z prawem kościołów wschodnich wyboru ks. Susa dokonał wcześniej Synod Biskupów UKGK. Biskup nominat ma 38 lat i jest obecnie najmłodszym hierarchą katolickim na świecie. W 2015 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby posługa biskupia przyniosła błogosławione owoce.

2019-11-18

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. Wiktora Razmusa

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnie zdolnych młodych naukowców. W gronie wyróżnionych tym prestiżowym stypendium znalazł dr Wiktor Razmus z Katedry Psychologii Ogólnej KUL.

 

Stypendia przyznawane są osobom, które prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-11-18

Przedstawiciele KUL wybrani do gremiów Konferencji Episkopatu Polski

kep_logoPodczas trwającego w 384. zebrania planarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi przeprowadzili  wybory do gremiów Episkopatu. Przewodniczącym Komisji Nauki Wiary został abp Stanisław Budzik - Wielki Kanclerz KUL.  Konsultorem Rady ds. Ekumenizmu został wybrany ks. prof. Przemysław Kantyka z Katedry Teologii Protestanckiej.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

2019-10-09

Dofinansowanie promocji studiów anglojęzycznych KUL

NAWAKUL otrzymał dofinansowanie promocji studiów anglojęzycznych prowadzonych na uniwersytecie z NAWA - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pierwszym realizowanym etapem była promocja na Tajwanie.

2019-11-21 Czytaj dalej...

Nominacja profesorska dla dr. hab. Andrzeja Tyszczyka

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1 października 2019 r. dr hab. Andrzej Tyszczyk z Katedry Teorii i Antropologii Literatury otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-10-04

Prof. Bogusław Marek wyróżniony Lodołamaczem Specjalnym

Prof. Bogusław Marek, pełnomocnik rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych, został wyróżniony w XIV edycji konkursu "Lodołamacze", w kategorii Lodołamacz Specjalny, w której nagradzane są osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Gala finałowa konkursu odbyła się 26 września 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-09-30

Ks. Ivan Kulyk biskupem Eparchii Kamieniecko-Podolskiej

Ojciec święty Franciszek mianował 10 września 2019 r. absolwenta KUL ks. Ivana Kulyka biskupem Eparchii Kamieniecko-Podolskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-09-13 Czytaj dalej...

Granty w konkursie SONATINA 3

31 lipca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów kolejnych konkursów na finansowanie projektów badawczych. W konkursie SONATINA 3 granty otrzymali dr Jacek Jarocki z Wydziału Filozofii, który będzie realizował projekt "Nowy Realizm: zapomniana tradycja filozofii amerykańskiej" oraz mgr Andrzej Cudo z Wydziału Nauk Społecznych z projektem "Wpływ problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na kontrole poznawczą".

W sumie do konkursu wpłynęło 190 zgłoszeń, finansowanie otrzymało 50 projektów.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-08-01