Konferencja Episkopatu Podczas 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu, m.in. powołując 5 października 2020 roku nowy skład Rady Naukowej.

 

W skład Rady Naukowej jako konsultorzy weszli  Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski oraz

 

  • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji)
  • ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
  • dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL (Dziekan Wydziału Filozofii )

 

Z kolei ks. prof. dr hab. Marian Zając (Katedra Katechetyki Integralnej) otrzymał powołanie na konsultora Komisji Wychowania Katolickiego.

 

Natomiast podczas poprzedniego Zebrania Plenarnego KEP (27-29 sierpnia 2020 r.) do grona konsultorów Komisji Nauki Wiary zostali powołani pracownicy naukowi z Wydziału Teologii:

  • ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski,
  • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź,
  • ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel,
  • ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL (sekretarz).

 

Przewodniczącym Komisji Nauki Wiary jest Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL.

 

 

Serdecznie gratulujemy!