Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 27 maja 2020 r. powołał następujących pracowników KUL na ekspertów Komisji w kadencji 2020-23:

  • o. prof. Andrzeja Derdziuka, zespół nauk humanistycznych i nauk teologicznych, dyscyplina: teologia,
  • ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne
  • prof. Stanisława Wrzoska, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji
  • dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk, prof. KUL, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika
  • dr hab. Jana Izdebskiego, prof. KUL, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji
  • dr Bernadeta Lelonek-Kuletę, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: psychologia.

 

Komisja to niezależna instytucja działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, która dokonuje oceny programowej kierunków studiów.

 

Serdecznie gratulujemy!