Z radością informujemy, że troje pracowników naukowo-dydaktycznych KUL zostało wybranych do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych na kadencję 2017-2020. Po raz drugi do tego zaszczytnego gremium wybrani zostali ks. prof. Krzysztof Góźdź, Kierownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej oraz prof. Agnieszka Kijewska, Kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, a w rozpoczynającej się w przyszłym roku kadencji dołączy do nich prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej.

Serdecznie gratulujemy!