kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej,

 

e-mail: mirhan@kul.lublin.pl  

 członek Rady Programowej Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

„Akademia Artes Liberales”

(od roku 2000)

 

członek Towarzystwa Naukowego KUL

(od 1995)

 

członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

(od 2003)

 

członek powołanego przez KNOL PAN Komitetu Organizacyjnego ds.

Obchodów 500 Rocznicy Urodzin Mikołaja Reja

 

członek Rady Redakcyjnej rocznika

„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”

(od 2008)

 

redaktor naczelny „Roczników Humanistycznych”

(od roku 2006)

 

współorganizator cyklu konferencji Kolokwia staropolskie wraz z Pracownią Historii Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN

(od roku 1996, dziesięć konferencji)

 

 

inne funkcje

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014, godz. 15:08 - Agata Poręba