21 naukowców z KUL zostało wybranych do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. W wyniku głosowania, w którym mogli brać udział samodzielni pracownicy naukowi z całej Polski, w skład tych prestiżowych gremiów weszli:

 

Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

prof. Zenon Roskal

 

Komitet Nauk Filozoficznych PAN

prof. Piotr Gutowski

prof. Paweł Kawalec

ks. prof. Stanisław Janeczek

dr hab. Monika Walczak

 

 

Komitet Nauk Historycznych PAN

prof. Rafał Wnuk

 

Komitet Nauk o Finansach PAN

prof. Marian Żukowski

 

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN

prof. Agnieszka Dziuba

dr hab. Krzysztof Narecki

 

Komitet Nauk o Literaturze PAN

prof. Andrzej Tyszczyk

 

Komitet Nauk o Sztuce PAN

prof. Lechosław Lameński

 

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

prof. Marian Nowak

 

Komitet Nauk Politycznych PAN

dr hab. Andrzej Podraza

 

Komitet Nauk Teologicznych PAN

prof. Andrzej Derdziuk

prof. Krzysztof Góźdź

dr hab. Sławomir Nowosad

prof. Henryk Witczyk

 

Komitet Psychologii PAN

prof. Piotr Francuz

prof. Mariola Łaguna

prof. Piotr Oleś

prof. Andrzej Sękowski

 

Komitety naukowe PAN pełnią funkcję doradczą i opiniodawczą. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

 

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!