Premier Mateusz Morawiecki powołał troje pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w skład rady naukowej Instytutu De Republica. Akty powołania otrzymali: dr hab. Filip Ciepły prof. KUL (Katedra Prawa Karnego), ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL (Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich) oraz dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL (Katedra Teorii i Filozofii Prawa).

 

Instytut De Republica ma stanowić nowoczesny ośrodek wydawniczo-badawczy, który ma za zadanie promować naukę polską w kraju i za granicą. Będzie wspierał rozwój polskiej literatury naukowej i upowszechniał ją zarówno w kraju, jak i w przestrzeni międzynarodowej. Działalność Instytutu ma koncentrować się w obszarze  nauk społecznych i humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!