Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. dr hab. Andrzej Gil z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!