Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. dr hab. Marcin Trzebiatowski  z Katedry Prawa Handlowego KUL otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

 

Serdecznie gratulujemy!