Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2021 r. dr hab. Paweł Garbacz z Katedry Podstaw Informatyki otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

 

Serdecznie gratulujemy!