Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. ks.  dr hab. Dariusz Lipiec z Katedry Teologii Pastoralnej KUL otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!