Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 stycznia 2021 r. ks. dr hab. Paweł Mąkosa z Katedry Katechetyki Integralnej otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!