Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 maja 2019 r. kierownik Katedry Teologii Protestanckiej ks. dr hab. Przemysław Kantyka otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2019, godz. 10:30 - Leszek Wojtowicz