Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą pozycją wydaną przez ks. prof. A. Piwowara pt. Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część I: Rozdziały 1 – 5.

 

Książka jest szczegółową analizą składniową greckiego tekstu pierwszych pięciu rozdziałów Mk. Została w niej określona rola syntaktyczna każdego słowa tekstu oryginalnego Ewangelii według św. Marka. Dzięki temu czytelnik może przekonać się o składniowej złożoności przesłania tej części drugiej ewangelii i pełniej je odczytać. To, co wyróżnia Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część I: Rozdziały 1 – 5  to fakt, że autor starał się podać, tam gdzie jest to możliwe, nie tylko jedną funkcję składniową, jaką pełni dane słowo w kontekście wersetu, w którym występuje, ale wszystkie możliwości interpretacyjne (składniowe), które są możliwe w ramach danego tekstu. Dzięki takiemu podejściu można odczytać całe bogactwo i złożoność tekstu greckiego przeanalizowanych rozdziałów Mk oraz głębiej i dokładniej odczytać ich treść – często w nowym świetle. Prezentowana książka z pewnością stanie się ważnym narzędziem dla badań egzegetycznych prowadzonych przez biblistów, ale również cenną lekturą dla każdej osoby, która pragnie głębiej poznać przesłanie i treść Mk 1 – 5.

 

SAMPLE

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021, godz. 12:04 - Marcin Zieliński