Roczniki Teologiczne z. 9: Teologia fundamentalna i religiologia

 

 

Czasopismo wydawane jest przez Towarzystwo Naukowe KUL, zaś opiekę naukową nad nim sprawują pracownicy Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. W Rocznikach Teologicznych z. 9 publikowane są artykuły z zakresu teologii fundamentalnej (chrystologii i eklezjologii) oraz religiologii, obejmującej religioznawstwo, filozofię religii oraz teologię religii.

 

Zawartość czasopisma podzielona jest na dwie sekcje: „Artykuły” oraz „Recenzje i sprawozdania”

 

Wersją podstawową czasopisma jest wersja drukowana.

 

 

powrót
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2017, godz. 12:57 - Ireneusz Ledwoń