Członkowie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Teologii 
w roku akademickim 2015/2016:

 

 

 

 

Teologia

I rok: Magdalena Bielawska

II rok: Urszula Tomasiak

III rok: Marta Hejduk, Paulina Skórnicka

IV rok: Dawid Wąsala, Jakub Żeżuła, Izabela Durma

V rok: Anna Kojder, Olga Cieniuch

 

 Nauki o Rodzinie 1st.

II rok: Weronika Frączek

 

Nauki o Rodzinie 2st.

I rok:  Ilona Konieczna

II rok: Agnieszka Piotrowska, Agata Szcześniak

 

Praca Socjalna

I rok: Karolina Trela, Olga Radecka

II rok: Łukasz Hmielewski, Alicja Krupa

III rok: Weronika Tomaszewska, Anna Lewandowska

  

Muzykologia 1st.

I rok: ks. Radosław Wileński

II rok: ks. Błażej Samociuk, Aya Al Azab, Natalia Ruszowska

III rok: Katarzyna Zielonka

 

Muzykologia 2st.

I rok: Patrycja Suwara

II rok: ks. Andrzej Zarzycki, Magdalena Kożuch

Autor: Stanisław Bigos
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2016, godz. 13:58 - Martyna Wąsik