Wydział Nauk Społecznych, powołany w roku 1980, ma swoje istotne miejsce w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zarówno prowadzone tu badania naukowe, jak i dydaktyka spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem. Różnorodność Instytutów, a także kierunków studiów prowadzonych na Wydziale sprawia, iż jest on bardzo atrakcyjny dla studentów, którzy chętnie wybierają kierunki studiów prowadzone przez naszych pracowników.

 

W ramach Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II funkcjonuje 6 Instytutów: Dziennikarstwa i Zarządzania, Ekonomii i Finansów, Nauk o Polityce i Administracji, Pedagogiki, Psychologii, Nauk Socjologicznych.
Na Wydziale pracuje na pełnym etacie 19 profesorów posiadających tytuł naukowy, 51 pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, 121 nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora oraz 14 nauczycieli akademickich posiadających stopień magistra.
Ogółem na Wydziale istnieją 52 katedry, 3 zakłady naukowe, 5 bibliotek specjalistycznych, ponadto Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, Pracownia Psychometryczna, Laboratorium Eksperymentalne, Perception&Cognition Lab, Centrum Analiz Społecznych i Eknomicznych.
Wydział Nauk Społecznych kształci około 3422 studentów (wg stanu na dzień 30.11.2016 roku) oraz 331 doktorantów (wg stanu na dzień 31.12.2016 roku).
W ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r., Wydział Nauk Społecznych KUL został zakwalifikowany do kategorii A.
W okresie ostatniej oceny parametrycznej (2013-2016) pracownicy wydziału opublikowali łącznie 2125 publikacji:
- publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych – 107
- publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych – 632
- publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu czasopism naukowych – 38
- publikacje naukowe w czasopismach zagranicznych nie umieszczonych na listach MNiSW – 21
- monografie naukowe – 98
- redakcja monografii naukowych – 196
- rozdziały w monografiach naukowych – 1032
- rozdziały w monografiach naukowych w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych – 1

 

Zarówno praca naukowa, jak i dydaktyczna służy przygotowaniu przyszłych specjalistów, których zadaniem będzie udział w rozwiązywaniu problemów kraju i budowaniu jego przyszłości. Pragniemy odwołać się do całościowej wizji człowieka jako osoby ludzkiej, bo pozwala to pełniej spostrzegać ludzkie działanie i jego skutki. Nauki społeczne staramy się oprzeć na mocnych podstawach antropologii filozoficznej, szukać inspiracji w katolickiej nauce społecznej i odnosić się w sposób szczególny do aspektów etycznych.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2021, godz. 12:04 - Maria Mazurek-Olszowa