1. Panel dyskusyjny "Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?", zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - 26.06.2007 r w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym - referat: Jak zachwyca, skoro nie zachwyca.
  2. 21-22 XI 2007 - konferencja naukowa "e-polonistyka" organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - uczestnictwo
  3. 6-8.04.2008 - konferencja międzynarodowa "Fantastyka i cudowność. Źródła literatury fantasy" organizowana przez Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze, Sekcję Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Zielonogórski Klub Fantastyki AD Astra - uczestnictwo
  4. 30.06.2008 - seminarium otwarte w Kazimierzu Dolnym "Literatura dla dzieci i młodzieży w kanonie lektur szkolnych" - referat: Pudełko zwane fantasy. Czy literatura fanasty jest dla dzieci i młodzieży?
  5. 23.03.2009 – sesja naukowa „Anioły i demony w literaturze fantastycznej”, organizowane przez Koło Polonistów Studentów KUL JP II – prowadzenie sesji
  6. 10.06.2009 – Ogólnopolskiej konferencja „Etyka nauczyciela” organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Instytut Jana Pawła II KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Tytuł referatu: „Nauczyciel jako koordynator dzialań wolontariatu w aspekcie wychowawczym”.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2009, godz. 14:18 - Aleksandra Dziak