1. Współpraca z Katedrą Dydaktyki i Literatury Języka Polskiego w latach 2005-2007 w ramach praktyk śródrocznych (zajęcia dla studentów IV roku filologii polskiej)
  2. Praca nad filmem oświatowym „A mnie złości brak trzeźwości" we współpracy z Młodzieżowym Domem Klultury nr 2 w Lublinie - czerwiec 2006
  3. Opieka merytoryczna nad wolontariuszami projektu "Podzielmy się wiedzą" w ramach współpracy Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL z krakowskim Stowarzyszeniem WIOSNA
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2009, godz. 14:16 - Aleksandra Dziak