1. Konferencja naukowa „Literatura emigracyjna w szkole" zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, 5-6 grudnia 2006 r. - prowadzenie biura konferencji

2. Panel dyskusyjny "Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?", zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - 26.06.2007 r w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym - referat: Modernizm w szkole.Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 22:43 - Aleksandra Dziak