dydaktyka literatury i języka polskiego, obecność i sposób przedstawiania poezji we współczesnych podręcznikach do nauki literatury oraz miejsce Młodej Polski w zreformowanej szkole, historia literatury polskiej; znajomość języka rosyjskiego


Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 22:56 - Aleksandra Dziak