Odczyty i konferencje
1. "Pokój dla świata" Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II") dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej w budowaniu kultury tolerancji i dialogu (1965-2005). II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 25-26.10. 2006 (Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Instytut Filologii Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie) - uczestnictwo

2. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Lublinie- Żydzi we Lwowie" zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie ( 21-22. 11.2006) - uczestnictwo

3. Panel dyskusyjny "Historia literatury w szkole - chronologicznie czy problemowo?", zorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL - 26.06.2007 r w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym - uczestnictwo.Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2007, godz. 12:20 - Aleksandra Dziak