Wykształcenie

Studia z filologii polskiej
(2002-2006)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
Mgr filologii polskiej
(2006)
na podstawie pracy: Problem literackości wybranych dzienników dzieci żydowskich okresu okupacji w Polsce (prowadzący: dr hab. Edward Fiała, recenzent: dr hab. Sławomir Jacek Żurek)

Studia doktoranckie (2006-) Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2007, godz. 10:22 - Aleksandra Dziak