Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

przyjęli wiadomość o śmierci

 

bp. Jana Niemca

 

absolwenta KUL,

biskupa pomocniczego diecezji kamienieckiej na Ukrainie

 

 Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

 


Jan Niemiec (1958-2020) - absolwent KUL, biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej na Ukrainie.

 

Ukończył nauczanie początkowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1981). Był jednym z  jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na WSP (1980) oraz kolporterem prasy i wydawnictw tzw. drugiego obiegu. Po zamachu na Jana Pawła II zorganizował w Rzeszowie biały marsz przeciwko przemocy. Jego działalność w Solidarności spowodowała, że był rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa PRL.

 

1982 wstąpił do  Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, 1987 przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa  przemyskiego Ignacego Tokarczuka.

 

Ukończył studia w zakresie historii Kościoła na KUL (1991), na podstawie pracy Zakład Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939 uzyskał doktorat z historii w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk (1998).

 

Jako wikariusz w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli (1987–89) był opiekunem Studium Społecznego (później filii KUL). W sierpniu 1988, podczas strajku w Hucie Stalowa Wola, odprawiał msze święte dla protestujących robotników.

 

W 1992 wyjechał na Ukrainę, do diecezji kamienieckiej. Był prefektem i wykładowcą, a w latach 2001–2007 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim. Prowadził również  wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej. Utworzył rocznik naukowy „Studia Catholica Podoliae”, którego redaktorem naczelnym był w latach 2001–2006.

 

21 października 2006 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji kamienieckiej. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Ecce Agnus Dei” (Oto Baranek Boży).

 

Zmarł 27 października 2020 w szpitalu w Łańcucie, gdzie był hospitalizowany w związku z zakażeniem koronawirusem.

 

Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2020, godz. 15:02 - Leszek Wojtowicz