Odszedł do Pana Profesor Jerzy Gałkowski

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna

 

prof. dr. hab. Jerzego w. Gałkowskiego 

 

filozofa, etyka, emerytowanego pracownika Wydziału Filozofii KUL, 

wybitnego znawcę i kontynuatora myśli filozoficznej Karola Wojtyły

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 


 

Prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski urodził się 25 IV 1937 r. w Jutrosinie (Wielkopolska). W latach 1956-61 studiował filozofię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL, specjalizując się w dziedzinie etyki. W 1967 r. obronił doktorat z filozofii chrześcijańskiej na podstawie pracy Analiza normowania moralnego u Jana Dunsa Szkota, napisanej pod kierunkiem ks. abp. doc. dr. hab. Karola Wojtyły. W 1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1990 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1998 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Do 2009 r. kierował Katedrą Etyki Społecznej i Politycznej KUL.

Był członkiem wielu gremiów, m.in. Komitetu Dyrekcyjnego Bureau Internationale Catholique de l‘Enfance, Société Internationale Thomas d’Aquin, Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, polskiej sekcji UNESCO, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin) oraz Towarzystwa Naukowego KUL. W latach 1980-81 zaangażowany w tworzenie i działanie Wszechnicy „Solidarności” w Lublinie. Od 1989 do 1995 współpracownik Biura Reformy Szkolnej MEN. W latach 1995-2004 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej Radia Lublin SA.

Tematyka publikacji i zajęć dydaktycznych prof. J. W. Gałkowskiego dotyczyła przede wszystkim podstawowych zagadnień etyki i jej historii, filozofii człowieka, filozofii społecznej, filozofii polityki oraz pracy.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona