Odszedł ks. Alojzy Drożdż

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna


ks. prof. Alojzego Drożdża

 

 

absolwenta studiów doktoranckich z teologii pastoralnej KUL oraz wykładowcę w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL w latach 1996-2004

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 


Ks. prof. dr. hab. Alojzy Drożdż urodził się 15 marca 1950 roku w Nowym Sączu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 2 czerwca 1974 roku. W latach 1977-1982 odbył specjalistyczne studia z teologii pastoralnej na KUL, uwieńczone doktoratem w 1982 roku. W latach 1982-1985 studiował na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie uzyskał kolejny doktorat (z teologii moralnej i etyki). Po powrocie do kraju w 1985 roku podjął pracę wykładowcy teologii moralnej i pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, a od 1994 roku był adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. W latach 1991-1998 sprawował funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Od roku 1996 do 2004 pracował w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL. W 1998 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. Od roku 2004 jego stałym meijscem pracy był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. W październiku 2008 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest autorem kilkunastu monografii z zakresu teologii moralnej i etyki w języku polskim i włoskim oraz ponad dwustu specjalistycznych artykułów w kraju i za granicą. Zmarł 27 września 2019 roku.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona