Odszedł ks. dr Edward Pohorecki

ks. PohoreckiKs. dr Edward Pohorecki, długoletni pracownik KUL, dyrektor Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w latach: 1985 – 2003.

W 1974 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej pod kierunkiem o. prof. Andrzeja Ludwika Krupy OFM, na podstawie pracy "Udział Maryi w tajemnicy odkupienia według o. Justyna Zapartowicza-Miechowity". Pracę administracyjną i organizacyjną godził z pracą dydaktyczną, prowadząc zajęcia zarówno w Lublinie, w wielu innych miejscach kraju, jak  i poza jego granicami, przede wszystkim na Ukrainie. Współpracując z wieloma  polskimi i zagranicznymi instytucjami organizował spotkania i konferencje, których adresatami byłyklepsydra ks. Pohorecki osoby z Polski oraz min.:  z Białorusi, Kazachstanu, Litwy, Ukrainy i Łotwy. Jego szerokie zainteresowania  naukowe i dydaktyczne skupiały się na  teologii dogmatycznej, historii Kościoła, mariologii i chrystologii.

 

Ks. Pohorecki był laureatem Medalu za Zasługi dla KUL.

 

Zmarł 14 maja 2017 r. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w Archikatedrze Lubelskiej 18 maja o godz. 14.00, po czym ciało zostanie złożone do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona