Odszedł ks. prof. Jan Szymczyk

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna


ks. prof. Jana Szymczyka

 

socjologa, wieloletniego wykładowcę KUL, dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych,

kierownika Katedry Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej

 

 

 

Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w czwartek, 19 listopada, o godz. 12.00, w parafii św. Macieja w Klwowie. Po Mszy św. ciało zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.


Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 


 

SOCJOLOGIA-TK-20150107-004 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (1963-2020) - socjolog, dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych, kierownik Katedry Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej.

 

Po studiach doktoranckich i obronie doktoratu z zakresu socjologii został w 1996 r. zatrudniony w Instytucie Socjologii KUL, w Katedrze Filozofii Społecznej, kierowanej wówczas przez ks. prof. Stanisława Kowalczyka.

 W 2007 roku uzyskał habilitację z zakresu socjologii (specjalność: socjologia wartości), w tym też roku został kierownikiem Katedry Socjologii Ruchów Społecznych, a od czerwca 2008 r. Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

 

Był członkiem TN KUL, laureatem następujących nagród: Fundacji im. Reinholda Schneidera (Hamburg), Fundacji im. Marii Księżopolskiej-Strzeszewskiej, Rektora KUL (trzykrotnie - w tym I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe).

Otrzymał dyplom uznania przyznany przez Polski Komitet Olimpijski i Polską Akademię Olimpijską za „wysiłek dydaktyczny włożony w krzewienie idei olimpijskiej” (prace licencjackie i magisterskie napisane pod jego kierunkiem zostały nagrodzone przez w/w instytucje).

 

W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie: Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

Członek OZ NSZZ "Solidarność" KUL oraz Rady Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność".

 

Inicjator i redaktor naczelny serii wydawniczej: Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych. Współorganizator międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu: „Studia nad wiedzą” oraz współredaktor serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

W 2016 został powołany przez Panią Premier Beatę Szydło w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. W 2018 r. na to samo stanowisko, na drugą kadencję, został powołany przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.   

 

Przedmiotem jego naukowej refleksji były zagadnienia z zakresu m.in.: socjologii wartości, socjologii ruchów społecznych, makrostruktur społecznych, socjologii sportu i turystyki, socjologii ciała, socjologii władzy. Autor ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Autor książek: Patrząc na ten świat (1991); Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej (2004); Pomiędzy marzeniami a faktami. Szkice socjologiczne (2005); W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiego koncepcja rzeczywistości społecznej (2005);  Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures (2014). 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona