Odeszli do Domu Ojca

anioł cmentarny 

 

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegnają członków społeczności uniwersyteckiej,

którzy odeszli w roku akademickim 2021/22:

 

Alicję Grążewską

zasłużona, emerytowana bibliotekarka,

pracownik Biblioteki Filologii Polskiej KUL

 

prof. Stanisława Marczuka
wykładowcę Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (2005-2013),
kierownika Katedry Mikrostruktur Społecznych

 

prof. Stanisława Szuszkiewicza
pierwszego przywódcę niepodległej Białorusi, doktora honoris causa KUL

 

biskupa Adama Lepę

absolwenta KUL,

biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej w latach 1987- 2014

 

prof. dr. hab. Jerzego Gałkowskiego 

filozofa, etyka, emerytowanego pracownika Wydziału Filozofii KUL, 

wybitnego znawcę i kontynuatora myśli filozoficznej Karola Wojtyły

 

prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego

językoznawcę, wieloletniego kierownika Katedry Języka Polskiego,

prodziekana WNH w latach 1980-1981

 

bp. Teofila Wilskiego

absolwenta KUL, biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej w latach 1995 do 2011

 

abp. Edmunda Piszcza 

Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Warmińskiej, absolwenta Wydziału Teologii KUL

 

ks. dr. Antoniego Tomkiewicza

wieloletniego wykładowcę KUL,

współtwórcę Instytutu Nauki o Rodzinie oraz kierunku nauki o rodzinie

 

dr. hab. Czesława Kępskiego, prof. KUL

pedagoga, emerytowanego pracownika Instytutu Pedagogiki KUL

 

Małgorzatę Kamińską

wieloletnią pracownicę sekretariatu WPPKiA KUL

 

Beatę Panasiuk

nauczyciela akademickiego, kierownik Studium Języków Obcych KUL

 

dr hab. Witolda Kopcia

adiunkta w Katedrze Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki

 

dr Irenę Tarraro-Żebrowską
astronoma i matematyka, wykładowcę w Instytucie Filozofii Przyrody
w latach 1977-2009

 

Kazimierza Wojtasika
wieloletniego pracownika administracji KUL,
m.in. kierownik intendentury, zastępca dyrektora administracyjnego i specjalista ds. inwestycji

 

prof. Annę Stańczykowską-Piotrowską

hydrobiologa, wykładowcę ekologii, ochrony środowiska 

i hydrobiologii na Wydziale Filozofii KUL

 

prof. Pawła Sajdka

językoznawcę, orientalistę, filozofa,

wieloletniego pracownika Wydziału Filozofii KUL

 

 

 

 

 

 

 


Tu wspominamy członków naszej społeczności, których Pan powołał w poprzednich latach. Zachowujemy ich we wdzięcznej pamięci.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona