Odszedł o. prof. Hugolin Langkammer OFM

Społeczność akademicka KUL
z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegna


o. prof. Hugolina Helmuta Langkammera OFM

 

wybitnego biblistę, dziekana Wydziału Teologii KUL w latach 1987-1993 

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 


 

O. prof. Hugolin Langkammer OFM (1930-2021) – urodził się 19 grudnia 1930 r. w Bobrku na Górnym Śląsku, na chrzcie otrzymał imię Helmut. Po maturze w 1950 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wrocławskiej i przyjął imię zakonne Hugolin. W 1955 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Zdzisława Golińskiego.

 

Studia specjalistyczne z zakresu biblistyki odbył na KUL, a następnie kontynuował je w Rzymie i Ziemi Świętej. W 1967 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1969 r. uzyskał habilitację, a w 1982 r. tytuł naukowy profesora. Jego badania naukowe dotyczyły zagadnień wiary wczesnego Kościoła, teologii Nowego Testamentu, zwłaszcza na hymnów chrystologicznych, listów Pawłowych, opisów męki Pańskiej, pneumatologii, antropologii, etyli i duchowości biblijnej. Jest autorem ponad stu książek, także w językach obcych oraz kilkaset artykułów naukowych. Wypromował 65 doktorów i kilkuset magistrów. W 2005 r. zakończył pracę dydaktyczną i przeniósł się do macierzystego klasztoru we Wrocławiu-Karłowicach.

 

W 1977 r. przekształcił dotychczasową Szkołę Biblijną KUL w Instytut Nauk Biblijnych i został jego pierwszym dyrektorem (funkcję tę pełnił do 1986 r.). W latach 1975-1985 był prodziekanem, a od 1987 do 1993 – dziekanem Wydziału Teologii KUL. Dwukrotnie, w latach 1961-1963 oraz 1967-1970 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Kłodzku, prowadził także wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W latach 1976-1988 (przez trzy kadencje) był przewodniczącym Ogólnopolskiej Sekcji Biblistów Polskich. Wygłaszał wykłady w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Anglii, Austrii, Belgii, Włoszech i Francji.

 

Był członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą, m.in. International New Testament Studies Societas, Goeres Instytut. W 1994 r. w uznaniu za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. The American Biblical Bibliografical Institute ogłosił go „Człowiekiem roku 1997”.

Zmarł 28 stycznia 2021 r. we Wrocławiu.

 

„W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku Ojciec Profesor, po powrocie z Rzymu z doktoratem uzyskanym na rzymskim Biblicum, podjął wykłady z egzegezy biblijnej na moim roku studiów. Już wówczas dał się poznać jako wykładowca o niezwykle urzekającej osobowości. Imponował nam swoją inteligencją, erudycją, humanizmem, rozległymi zainteresowaniami, znajomością języków obcych, zaangażowaniem ewangelizacyjnym poprzez głoszenie rekolekcji parafialnych, pogodą ducha oraz talentem muzycznym. W rzeczywistości żelaznej kurtyny i życia w zamkniętym świecie systemu totalitarnego był dla nas oknem nie tylko na bogactwo umysłowe, kulturowe i naukowe biblistyki, ale także wolnego świata. To nas, studentów, otwierało na pogłębianie wiedzy biblijnej i zainteresowanie życiem Kościoła powszechnego” – wspominał ks. bp Mieczysław Cisło w liście gratulacyjnym z okazji 90. urodzin o. Langkammera.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona