Odszedł o. prof. Józef Ścibor CSsR

W domu zakonnym redemptorystów w Tuchowie 3 czerwca 2017 r.  odszedł z tego świata śp. o. Józef Ścibor CSsR, emerytowany profesor KUL. Przeżył 87 lat – zmarł w 62 roku kapłaństwa i 69 roku życia zakonnego. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2017 r. w Tuchowie – Msza św. pogrzebowa w bazylice-sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej rozpocznie się o godz. 12.00.

 

Józef Ścibor urodził się 20 stycznia 1930 r. W 1947 r. wstąpił do zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. W latach 1950-56 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów (Toruń–Tuchów). Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1955.

 

W latach 1956-59 studiował w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL pod kierunkiem min. ks. prof. H. Feichta i K. Mrowca. W latach 1960-64 odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na Wydziale Fortepianu i Organów w zakresie specjalizacji – organy, pod kierunkiem prof. F. Rączkowskiego, uwieńczone stopniem magistra sztuki (1964 r.).

 

W 1965 r. uzyskał tytuł magistra i licencjata na Wydziale Teologicznym KUL i w tym też roku podjął pracę w charakterze asystenta w Instytucie Muzyki Kościelnej KUL. Tutaj pod kierunkiem prof. J.M. Chomińskiego w 1973 r. uzyskał doktorat z teologii w zakresie muzykologii na podstawie dysertacji: „Chorał Cystersów w świetle ich traktatów z XII w.” W 1977 r. został adiunktem przy Katedrze Chorału Gregoriańskiego. Dalszą działalność naukową i dydaktyczną związał z KUL. W 1976 r. został powołany na członka-współpracownika Towarzystwa Naukowego KUL. Od 1981 r. do 1995 r. sprawował funkcję opiekuna studentów muzykologii KUL, a od 1985 r. do 1998 funkcję kuratora Chóru Akademickiego KUL.

 

W 1991 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej „Geneza struktur modalnych w świetle traktatów Musica Enchiriadis i Commemoratio Brevis”. Od 1991 r. pełnił funkcję kierownika Instytutu Muzykologii KUL oraz od 1992 r. kierował nowoutworzoną Katedrą Teorii i Historii Muzyki Średniowiecznej, a rok później został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. W roku 2001 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych w zakresie muzykologii kościelnej. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Lublinie, a od 2015 r. w Tuchowie.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona